Trwa wczytywanie...

 

HomePrzetwarzanie danych

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Włodarzewska 87B/105.

2. Przetwarzanie Państwa danych wynika z prowadzonej działalności polegającej na sprzedaży usług oferowanych przez Drip Clinic.

Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa w zakresie prowadzonej działalności, marketingu, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3. Informujemy, że Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych).

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP Z O.O. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP Z O.O. w następujący sposób:

– za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@dripclinic.pl

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP Z O.O., 02-393 Warszawa, Ul. Włodarzewska 87B /105.

5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

8. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko podmiotom współpracującym, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. kurierom, biurom księgowym, bankom, ubezpieczycielom itp. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

9. Dane Klienta nie będą przekazywane do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych

10. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania

b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się FILIPOWICZ GROUP INVESTMENT CONSULTING SP Z O.O. zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

Drip Clinic

Naszą ofertę kierujemy zarówno do kobiet jak i mężczyzn, osób aktywnych fizycznie i seniorów, Przede wszystkim jednak do osób cierpiących na schorzenia, choroby przewlekłe i cywilizacyjne, które w sposób świadomy chcą zadbać o własne zdrowie.

Partnerzy
Drip Clinic

Naszą ofertę kierujemy zarówno do kobiet jak i mężczyzn, osób aktywnych fizycznie i seniorów, Przede wszystkim jednak do osób cierpiących na schorzenia, choroby przewlekłe i cywilizacyjne, które w sposób świadomy chcą zadbać o własne zdrowie.

Na skróty

@2022 Drip Clinic. Wszelkie prawa zastrzeżone.

@2019 Drip Clinic. Wszelkie prawa zastrzeżone.